Asuntokauppa etenee seuraavien vaiheiden kautta


1.

Ennakkomarkkinointi

Asiakas tekee ennakkovarauksen asunnon ostamisesta kohdetietojen perusteella

 • kohteesta on olemassa tarvittavat tekniset tiedot
 • kohteesta on tehty alustava taloussuunnitelma
 • kohteen rakennuslupapiirustukset ovat valmiina
 • ennakkovarauksessa voidaan periä varausmaksu
 • varaus ei ole tässä vaiheessa vielä ostajaa sitova
 • voidaan ottaa useita peräkkäisiä varauksia
 • kohteesta otetaan tietty määrä varauksia ennen kohteen käyntiinlähtöä.

2.

Kaupan tekeminen

 • asuntoa tarjotaan varaajille ostettavaksi varausten mukaisessa järjestyksessä
 • asunnon osakekauppa voidaan tehdä, kun RS- turva-asiakirjat ovat valmiit ja tarvittavat vakuudet on asetettu.
 • tutustu turva-asiakirjoihin ja suunnitelmiin huolella ennen kaupantekoa
 • kauppa tehdään RS- kauppakirjalla, joka on kuluttajaviranomaisen hyväksymä
 • ostaja maksaa myyntihintaa hankkeen etenemisen ja maksuerien mukaisesti

3.

Asunnon asukasvalinnat

 • asunnon ostaja tekee suunnitelman pintamateriaaleista ja kalustuksesta yhdessä sisutussuunnittelijan kanssa . Tällä perusteella tehdään yksityiskohtainen suunnitelma asunnon sisustuksesta ja muista varusteista
 • ostaja sopii mahdolliset lisähankinnat asiakaspalvelun kanssa kirjallisesti. Lisätyöt ja lisävarusteet maksetaan tilausvaiheessa
 • suunnitelmat päivitetään mahdollisten muutosten mukaisiksi.

4.

osakkeenostajien kokous

 • myyjä kutsuu osakkeiden ostajat koolle, kun 25% asunnoista on myyty
 • ostajat voivat halutessaan valita kohteelle oman rakennustyön tarkkailijan ja/ tai tilintarkastajan, joista koituvat kustannukset lisätään taloussuunnitelmaan.
 • kokouksessa voidaan keskustella myös muista rakentamiseen liittyvistä asioista
 • ostajat pääsevät tutustumaan rakentajan henkilökuntaan ja rakennustyömaan valvojaan.

5.

Asunnon vastaanottotarkastus

 • Ostaja tarkastaa asunnon kunnon ja mahdolliset tilatut lisätyöt tai varusteet
 • asunto käydään tarkasti läpi, että se ei sisällä mahdollisia virheitä tai puutteita
 • mahdolliset huomautukset kirjataan ja sovitaan tehtävistä toimenpiteistä
 • ostajalle ilmoitetaan tarkastuksesta pari viikkoa ennen tarkastusajankohtaa
 • ostaja hyväksyy esitellyn asunnon ja on valmis ottamaan sen vastaan

6.

Asunnon luovutus uudelle omistajalle

 • asunto luovutetaan ostajalle siivottuna ja virheettömänä.
 • ennen asunnon luovutusta tulee koko kauppahinta ja mahdolliset lisä- ja muutostyöt olla maksettuina.
 • tämän jälkeen ostaja saa avaimet asuntoon ja saa asunnon hallintaansa
 • asukas saa omistusoikeuden asuntoyhtiön osakkeisiin ja tekee varainsiirtoveroilmoituksen verottajalle kahden kuukauden kuluessa.

7.

Hallinnanluovutus perustetulle yhtiölle

 • Myyjä kutsuu osakkeenomistajat koolle ylimääräiseen yhtiökokoukseen kolmen kuukauden jälkeen asuntojen luovutuksesta.
 • kokouksessa rakennusaikainen hallinto luovutetaan uudelle hallitukselle ja isännöitsijälle
 • hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukainen määrä jäseniä
 • hallituksen jäsenillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa asuntoyhtiön asioihin
 • hallitus ja isännöitsijä alkavat hoitaa yhtiön juoksevia asioita